آپلود ویدئو | ورود | ثبت نام


فرادرس-

"آموزش طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته (NMR) پیشرفته - درس یازدهم: ماکرومولکول ها "


Embed گزارش تخلف

مشاهده 283

دریافت ویدئو: حجم کم کیفیت بالا
توسط فرادرس در 04 Oct 2017
توضیحات:


برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید:
#http://www.faradars.org/FVCH96021

طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته (NMR) پیشرفته، از جمله تکنیک های عملی بسیار مهم در شناسایی کلیه مواد شیمیایی و بیولوژیکی است. آشنایی با این دانش، یکی از نیازهای مهم تمام پژوهشگران رشته های علوم شیمی، زیست، فیزیک و سایر رشته های مرتبط به شمار می رود. مطالب آورده شده در سرفصل های این درس، از سطوح مقدماتی طیف سنجی تا سطوح پیشرفته آن را با تأکید بر یادگیری مبانی نظری در بر می گیرد. درس های ارائه شده برای تمام علاقه مندان NMR، به ویژه دانشجویان کارشناسی که خود را برای سطوح بالاتر آماده می سازند و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری، توصیه می شود.


سرفصل های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارتند از:
درس یکم: اساس طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته ای
اندازه حرکت زاویه ای هسته ای و گشتاور مغناطیسی
اصول پایه آزمایش NMR
روش NMR پالسی
جابجایی شیمیایی
انواع سیستم های اسپینی
هسته های با اسپین I=1/2
هسته های با اسپین I>1/2
درس دوم: کوپلاژ اسپین – اسپین
رابطه ثابت های کوپلاژ هیدروژن ها و ساختار شیمیایی
کوپلاژ ژمینال
کوپلاژ ویسینال
کوپلاژ در ترکیبات آروماتیک
کوپلاژ دوربرد
رابطه ثابت های کوپلاژ هیدروژن و کربن و ساختار شیمیایی
مکانیزم کوپلاژ
کوپلاژ سایر هسته ها
درس سوم: انواع سیستم های اسپینی
نام گذاری
عوامل مؤثر در نام گذاری سیستم اسپینی
هم ارزی مغناطیسی و شیمیایی
تاپیسیته
سیستم های دو اسپینی (AX و AB)
سیستم های سه اسپینی (AX2، AK2، AB2 و A3)
سیستم های سه اسپینی (ABC، ABX و AMX)
سیستم های چهار اسپینی (A2B2، A2X2، AA′BB′،AA′XX′ و ABMX)
سیستم های پنج اسپینی
سیستم های شش اسپینی
سیستم های هفت اسپینی
سیستم های اسپینی ABXmYnZo
آنالیز طیف ۱۳C NMR
درس چهارم: آزمایش رزونانس مضاعف
واکردن اسپین در طیف بینی H NMR1
واکردن اسپین در طیف بینی ۱۳C NMR
زدودن پیک حلال
درس پنجم: آسایش
مکانیزم آسایش
اندازه گیری تجربی T1
تأثیر پروتون های مختلف روی آسایش
اثرات اندازه مولکول
تحرک گروه ها
آنیزوتروپی تحرک مولکول
چرخش اسپین
اثر عنصر پارامغناطیس
آسایش T2
پهنای پیک های NMR
درس ششم: آزمایش های NMR یک بعدی
آزمایش انتقال قطبش (Polarization Transfer)
آزمایش پژواک اسپین بر اساس J
آزمایش APT
آزمایش DEPT
آزمایش INEPT
آزمایش TOCSY
آزمایش INADEQUATE
درس هفتم: آزمایش های NMR دو بعدی
آزمایش COSY
آزمایش HETCOR
آزمایش TOCSY
آزمایش NOESY
آزمایش ROESY
آزمایش EXSY
آزمایش gs-HMBC
آزمایش INADEQUATE 2D
درس هشتم: اثر هسته ای اورهاوزر (NOE)
اساس NOE
NOE تفاضلی
درس نهم: طیف سنجی دینامیک (DNMR)
روابط تجربی
انواع دینامیک مولکولی
مثال ها
درس دهم: معرف های جا به جایی
مزایا
معرف های جا به جایی لانتانیدی غیر کایرال (LSRs)
معرف های جا به جایی لانتانیدی کایرال (LSRs)
محاسبات
حلال های کایرال (CSA)
درس یازدهم: ماکرومولکول ها (Macromolecule)
انواع پلیمرها
تاکتیسیتی پلی دیان ها
تاکتیسیتی کوپلیمرها
درس دوازدهم: طیف سنجی NMR در پزشکی و بیوشیمی
MRI) Magnetic resonance imaging)
۳۱P NMR
مثال های NMR در پزشکی به ویژه ۳۱P NMR
مثال های NMR در بیوشیمی
درس سیزدهم: نمونه سؤالات NMR همراه با پاسخ تشریحی


مدرس: مژگان ایوبی

لغات کلیدی:

آموزش, طیف, سنجی, رزونانس, مغناطیسی, هسته, (NMR), پیشرفته


comments powered by Disqus

درباره ما | تماس با ما | قوانین تخته سفید