آپلود ویدئو | ورود | ثبت نام


فرادرس-

"آموزش روش های نوین سنتز ترکیبات آلی درس دوم: سنتز ترکیبات آروماتیک "


Embed گزارش تخلف

مشاهده 964

دریافت ویدئو: حجم کم کیفیت بالا
توسط فرادرس در 18 Apr 2017
توضیحات:


برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید:
#http://www.faradars.org/fvch9510

در این فیلم آموزشی سه فاکتور مهم زمان، بهره وری و جذابیت مورد استفاده قرار گرفته است به گونه ای که در کمترین زمان ممکن امکان دستیابی به اکثر مباحث پایه ای سنتز ترکیبات آلی وجود دارد. از طرفی با توجه به اینکه مباحث عنوان شده کاملاً کاربردی برای آمادگی امتحانات و کنکور می باشد با استفاده از این مجموعه نیازی به استفاده از منابع متنوع نیست و همچنین در این مجموعه مثال های ذکر شده بیشتر کاربرد روزمره در صنعت دارند که موجب می شود از حالت تئوری فاصله گرفته و در واقعیت به ارائه روش های سنتز بپردازیم.سرفصل های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارتند از:
درس یکم: واکنش های کاهش و اکسایش
کاهش پیوندهای چندگانه ی کربن-کربن
کاهش گروه های کربونیل
کاهش اسیدهای کربوکسیلیک
کاهش استرها
کاهش آمیدها و نیتریل ها
کاهش ترکیبات نیترو
اکسایش هیدروکربن های آروماتیک و آلیفاتیک
اکسایش الکل ها
اکسایش کربونیل ها
درس دوم: سنتز ترکیبات آروماتیک
واکنش های استخلافی الکتروفیلی
واکنش های استخلافی نوکلئوفیلی
واکنش های استخلافی نوکلئوفیلی هالیدها
درس سوم: آلکیلاسیون انولات ها و دیگر نوکلئوفیل های کربنی
تولید انولات ها
آلکیلاسیون انولات ها
جهت گزینی انولات ها
فنوکسیدها
انامینها
گسستن کربونیلها
درس چهارم: واکنش نوکلئوفیل های کربنی با ترکیبات کربونیل
واکنش های آلدولی و تراکمی
واکنش های افزایشی ایمین ها و یون ایمینیوم
آسیلاسیون هسته دوست های کربنی
واکنش های الفین دار کردن با هسته دوست های پایدار
افزایش مزدوج با هسته دوست های کربنی
درس پنجم: تغییر گروه های عاملی
تغییر الکل ها به گروهای آلکیله کننده
جانشینی نیتریل ها
جانشینی هسته دوست های اکسیژنی
جانشینی هسته دوست های نیتروژنی
جانشینی هسته دوست های گوگرد
جانشینی در مشتقات کربوکسیلیک اسید
افزودن و حذف گروه های محافظ
درس ششم: افزایش الکتروفیلی به پیوندهای چند گانه کربن- کربن
افزایش الکتروفیلی به آلکن ها
حلقوی شدن الکتروفیلی
جانشینی الکتروفیلی آلفا به کربنیل ها
افزایش به آلکین ها و آلن ها
افزایش با ارگانو بوران ها
درس هفتم: سنتز ترکیبات حلقوی و هتروسیکل
حلقه های سه عضوی
حلقه های چهار عضوی
حلقه های پنج عضوی
حلقه های شش عضوی
هتروسیکل های آروماتیک

مدرس: یوسف امیری لمعه دشت

لغات کلیدی:

آموزش, روش, های, نوین, سنتز, ترکیبات, آلی


comments powered by Disqus

درباره ما | تماس با ما | قوانین تخته سفید