آپلود ویدئو | ورود | ثبت نام


فرادرس-

"آموزش مکانیک کوانتومی ۱ درس پنجم: مکانیک موجی در سه بعد (ت)"


Embed گزارش تخلف

مشاهده 1281

دریافت ویدئو: حجم کم کیفیت بالا
توسط فرادرس در 07 Feb 2017
توضیحات:


برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید:
#http://www.faradars.org/fvphy95041

در اواخر قرن نوزدهم میلادی دانشمندان شاهد پدیده هایی بودند که نمی توانستند آنها را با استفاده از مکانیک کلاسیک توجیه کنند. لذا برای توجیه آنها نیاز به یک فیزیک یا مکانیک جدیدی بنام مکانیک کوانتومی احساس می شد. رفته رفته در اوایل قرن بیستم این فیزیک شکل گرفت به طوری که امروزه بسیاری از پدیده ها توسط مکانیک کوانتومی توجیه می شوند و دنیای فیزیک بدون در نظر گرفتن آن بی معنا خواهد بود.

سرفصل های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارتند از:
درس یکم: جنبه های تاریخی
تابش جسم سیاه
مدل های مشخصه در داخل یک کاواک
نظریه کلاسیکی رالی – جینز
نظریه کوانتومی پلانک
اثر فوتوالکتریک
اثر کامپتون
نظریه کوانتومی ماده
فرضیه دوبروی و آزمایش داویسن – جرمر
نظریه بوهر برای هیدروژن
اصل تناظر
درس دوم: مکانیک کلاسیکی
شکل نیوتونی مکانیک
معادلات لاگرانژ
معادلات هامیلتون
کروشه های پواسون
دینامیک نسبیتی
درس سوم: صورت بندی مکانیک کوانتومی
بردارها در یک فضای مختلط خطی N بعدی
عملگرهای خطی
ویژه مقدارها و ویژه بردارها
جبر ویژه مقدارها و ویژه بردارها برای عملگرهای هرمیتی
جابه جاگر و مسئله ویژه مقدار
عملگر تصویرگر
اصول موضوع مکانیک کوانتومی
دینامیک کوانتومی
حالت های مانا
ابعاد فضای کوانتومی
نمایش مختصه ای
گذار به مکانیک موجی
معادله موج شرودینگر
معادله موج شرودینگر و جریان احتمال
درس چهارم: مکانیک موجی در یک بعد
طبقه بندی حالت های مانا در مکانیک موجی
ذره آزاد در یک بعد
پراکندگی از سدهای یک بعدی
سد مستطیلی
حالت های مانای مقید در یک بعد
چاه نامتناهی
چاه متقارن نامتناهی
پاریته
چاه متقارن متناهی
نوسانگر هماهنگ
خواص ویژه تابع های نوسانگر
نوسانات در حالت های غیر مانا – تناظر کلاسیکی
مسئله نوسانگر در نمادگذاری دیراک – روش نردبانی
درس پنجم: مکانیک موجی در سه بعد
مسئله ویژه مقداری در سه بعد
ذره آزاد (مختصات دکارتی)
ذره در یک جعبه
نوسانگر ناهمسانگرد
مختصات منحنی الخط
مسئله نیروی مرکزی
کوانتش تکانه زاویه ای
ذره آزاد (مختصات کروی)
نوسانگر ناهمسانگرد
حالت های مقید یک پتانسیل جاذبه کولنی
اتم هیدروژن
پاریته و مسئله نیروی مرکزی
اثر میدان مغناطیسی یکنواخت روی مسئله نیروی مرکزی
درس ششم: ذرات بدون بر هم کنش
مکانیک کلاسیکی
گذار به مکانیک کوانتومی
نمایش مختصه ای و مکانیک موجی
عملگر جایگشت
سیستم های ایده آل تمیز پذیر
سیستم های ایده آل تمیز ناپذیر
همبستگی آماری در سیستم های ایده آل بوز و فرمی
اتم هلیوم ایده آل
حالت های بر انگیخته در هلیوم
گاز ایده آل کوانتومی
نمایش N، عملگر چگالی و آمار کوانتومی

مدرس: دکتر باسم غیور

لغات کلیدی:

آموزش, مکانیک, کوانتومی, ۱


comments powered by Disqus

درباره ما | تماس با ما | قوانین تخته سفید