آپلود ویدئو | ورود | ثبت نام


فرادرس-

"آموزش آمار و احتمال مهندسی - درس دهم: نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد و پاسخ تشریحی "


Embed گزارش تخلف

مشاهده 3398

دریافت ویدئو: حجم کم کیفیت بالا
توسط فرادرس در 28 Sep 2015
توضیحات:

برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید:
http://www.faradars.org/fvst9405#

مروزه در علوم مهندسی و به خصوص مهندسی صنایع و رایانه، علم آمار کاربرد زیادی پیدا کرده است به طوری که هیچ طرح تحقیقاتی بدون استفاده از فنون آماری انجام نمی‌گیرد. آگاهی از روش های آماری در انجام امور کنترل کیفیت تولید نقش مهمی دارد. بنابراین آموزش آمار برای رشته های غیرآماری ضرورت پیدا کرده است.

در این آموزش سعی شده است، مفاهیم و کاربردهای فنون آماری برای رشته های غیرآماری توضیح داده شود. اغلب از مثال هایی مرتبط با علوم مهندسی استفاده شده که در درک مفهوم مورد نظر موثر خواهد بود.

این آموزش در ۹ فصل ارائه می‌شود. ترتیب مطالب از ساده به مشکل همراه با مثال های کاربردی است. هرجا احتیاج به استفاده از رایانه برای انجام محسابات آماری است، به آموزش مربوطه در فرادرس ارجاع داده شده است.

در ابتدا در فصل اول آمار توصیفی بحث خواهد شد، در فصل دوم مفهوم احتمال و اصول احتمال بررسی خواهد شد. در فصل سوم و چهارم متغیر تصادفی و تابع احتمال و توزیع متغیر تصادفی معرف شده و امید ریاضی متغیر تصادفی محاسبه می شود. متغیر تصادفی نرمال و توزیع آن به عنوان یکی از پرکاربردترین متغیرهای تصادفی معرفی می شود. در فصل پنجم متغیرهای تصادفی با توزیع کای ۲ و تی و اف که براساس نمونه تصادفی ایجاد می شوند به کار گرفته می‌شوند تا زمینه برای انجام آزمون های آماری مربوط به فصل ششم و هفتم را ارائه نمایند. در فصل هشتم رابطه بین دو متغیر تصادفی بررسی شده و معادله خط برگشت یا رگرسیون آموزش داده می‌شود. در فصل نهم نیز روشهای تحلیل آماری برای متغیرهای شمارشی و آزمون های مربوطه به بحث گذاشته می‌شود. در انتها نیز نمونه ای سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی تجزیه و تحلیل می شود.


سرفصل های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارتند از:
فصل اول: آمار توصیفی
آمار
تاریخچه و کاربردها
توزیع فراوانی
جداول فراوانی
نمایشی تصویری توزیع فراوانی
نمودار فراوانی- نمودار فراوانی تجمعی- نمودار ساقه و برگ
شاخص‌های آمار توصیفی
شاخص‌های تمرکز
میانگین حسابی- میانگین وزنی- میانگین هندسی- میانگین توافقی- میانگین پیراسته
میانه- چندک ها
نما
شاخص پراکندگی
دامنه تغییرات- دامنه چندکی – انحراف از میانگین- واریانس- انحراف معیار- ضریب تغییرات
شاخص های توزیع
شاخص چولگی
شاخص برجستگی
نمودار جعبه‌ای- مقایسه و نمایش تصویری شاخص‌های آماری
فصل دوم: احتمال
شمارش و روشهای آن
ترتیب و ترکیب
احتمال براساس فراوانی
امید ریاضی
فضای نمونه و پیشامد
محاسبه احتمال و شانس
اصول احتمال
احتمال شرطی
پیشامدهای مستقل و مجزا
قضیه ضرب و قضیه بیز
فصل سوم: توزیع‌های احتمال
متغیر تصادفی- تکیه گاه متغیر تصادفی- متغیر تصادفی پیوسته و گسسته
تابع احتمال و توزیع احتمال
توزیع دو جمله ای و خصوصیات آن
توزیع فوق هندسی و خصوصیات آن
توزیع پواسن و خصوصیات آن
توزیع چندجمله‌ای و خصوصیات آن
میانگین و واریانس یک توزیع احتمال
قضیه چبیشف
فصل: چهارم-توزیع نرمال
توزیع ‌متغیرهای تصادفی پیوسته
توزیع نرمال و ویژگی‌های آن
محاسبات و استفاده از جدول
کاربردها و تقریب توزیع دو جمله‌ای
فصل پنجم: نمونه گیری و توزیع های نمونه ای
نمونه تصادفی
توزیع نمونه‌ای
توزیع T – توزیع F و توزیع کای ۲
انحراف استاندارد مربوط به میانگین
قضیه حد مرکزی
فصل ششم: برآوردیابی و آزمون فرض
پارامتر، برآورد و برآوردگر
برآوردگر میانگین
فاصله اطمینان برای میانگین
توزیع t و فاصله اطمینان برای میانگین
فرض آماری
آزمون بامعنایی
آزمون های مربوط به میانگین
آزمون مربوط به میانگین چند جامعه مستقل – آنالیز واریانس
فصل هفتم: برآوردیابی نسبت
برآورد نسبت
فاصله اطمینان برای نسبت
آزمون های مربوط به نسبت
آزمون‌ نیکویی برازش – آماره کای ۲
فصل هشتم: تحلیل دو متغیره
ضریب همبستگی
ضریب همبستگی رتبه‌ای
روش حداقل مربعات
تحلیل رگرسیون- خط برگشت
برآورد ضرایب خط رگرسیون
فصل نهم: آزمون‌های ناپارامتری
آمار ناپارامتری
آزمون استقلال برای دو متغیر کیفی
آزمون علامت تک نمونه‌ای
آزمون علامت دو نمونه‌ای
آزمون u – جمعی رتبه‌ای
آزمون گردش‌ها- تصادفی بودن

مدرس: : آرمان ری بد

کلمات کلیدی:
آمار و احتمالات, با بسته بندی مستقل, برای نمایش در آخرین فرادرس ها, فرادرس های کامل, مهندسی نرم افزار،دانلود فرادرس آموزشی رایگان,دانلود فیلم آموزشی رایگان,دانلود جزوه تصویری آموزشی,دانلود کتاب تصویری آموزشی,آموزش غیر حضوری و الکترونیکی,دوره آموزشی تخصصی

لغات کلیدی:

آمار, و, احتمالات, با, بسته, بندی, مستقل, برای, نمایش, در, آخرین, فرادرس, ها, فرادرس, های, کامل, مهندسی, نرم, افزار, دانلود, فرادرس, آموزشی, رایگان, دانلود, فیلم, آموزشی, رایگان, دانلود, جزوه, تصویری, آموزشی, دانلود, کتاب, تصویری, آموزشی, آموزش, غیر, حضوری, و, الکترونیکی, دوره, آموزشی, تخصصی


نظرات برای این ویدئو توسط کاربر غیر فعال شده است.

درباره ما | تماس با ما | قوانین تخته سفید